Hotel and Dormitory Enisia Namba in Dotonbori, Osaka

Service

ทางโรงแรมได้จัดตั้งคลาสเรียนฝึกประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร
รวมทั้งมีบริการอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อให้แขกที่มาพักทุกเชื้อชาติได้รับความสะดวกสบายและใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์

FREE SERVICE

キッチン

キッチン

มีเตาไมโครเวฟ ห้องครัวและอุปกรณ์ทำอาหารครบครัน

Wi-Fi

Wi-Fi

สามารถต่ออินเตอร์เน็ตWi-Fi ได้ฟรีในทุกที่ของโรงแรม

ล็อกเกอร์

ล็อกเกอร์

มีพื้นที่เก็บสัมภาระและกล่องเก็บของ แต่สำหรับของมีค่า กรุณาเก็บไว้กับตัวท่านเอง

ปลั๊กไฟ

ปลั๊กไฟ

มีปลั๊กไฟหนึ่งจุดต่อหนึ่งเตียง

เครื่องคอมพิวเตอร์ ・ เคาน์เตอร์สอบถามข้อมูล

เครื่องคอมพิวเตอร์ ・ เคาน์เตอร์สอบถามข้อมูล

มีคอมพิวเตอร์ติดตั้งไว้ให้ใช้ได้ฟรี สามารถใช้อ่านข้อมูลการท่องเที่ยวที่เจ้าหน้าที่โรงแรมคัดสรรมาได้

พื้นที่สนทนา

พื้นที่สนทนา

ท่านสามารถใช้พื้นที่สำหรับพูดคุยกันได้

ห้องอาบน้ำแบบแยกเป็นห้องๆ

ห้องอาบน้ำแบบแยกเป็นห้องๆ

ห้องอาบน้ำจะเป็นแบบแยกหญิงและชาย พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นในการอาบน้ำที่สามารถใช้ได้ฟรี

อ่างล้างหน้า ・ พื้นที่แต่งหน้า

อ่างล้างหน้า ・ พื้นที่แต่งหน้า

มีอ่างล้างหน้าที่สามารถใช้เป็นพื้นที่สำหรับแต่งหน้าได้

ห้องสุขา

ห้องสุขา

มีห้องสุขาและอ่างล้างหน้าที่สะอาดติดตั้งไว้พร้อม

PAY SERVICE

เครื่องจำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติ

เครื่องจำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติ

สามารถซื้อเครื่องดื่มได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่เครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ

อุปกรณ์ของใช้

อุปกรณ์ของใช้

มีบริการของใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดตัว แปรงสีฟัน มีดโกน แบบไม่คิดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ท่านสามารถหาซื้อของใช้ได้จากร้านขายยาภายในอาคารเดียวกันกับโรงแรม

เครื่องซักผ้า ・ เครื่องอบผ้า

เครื่องซักผ้า ・ เครื่องอบผ้า

มีเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า